Politika e privatësisë

PBK DESIGN GmbH, Kapellstrasse 17, 5610 Wohlen

Tel.: 056 622 24 51

info@pbk-design.ch

www.pbk-design.ch

Drejtor Menaxhues: Hasan Morina

Numri i identifikimit të TVSH-së: CHE-102.021.551