PRINTURA

PBK DESIGN GmbH, Kapellstrasse 17, 5610 Wohlen

Tel.: 056 622 24 51

info@pbk-design.ch

www.pbk-design.ch

Drejtor Menaxhues: Hasan Morina

Numri i identifikimit të TVSH-së: CHE-102.021.551

Njoftimi i përgjegjësisë
Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm të përmbajtjes, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme. Operatorët e faqeve të lidhura janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e tyre.

Ky website u krijua me kujdesin më të madh të mundshëm. Megjithatë, nuk mund të jepet asnjë garanci për saktësinë dhe saktësinë e informacionit që përmban. Përjashtohet çdo përgjegjësi ose garanci për aktualitetin, korrektësinë dhe plotësinë e të dhënave dhe informacionit të dhënë.