E drejta e autorit PBK DESIGN GmbH

PBK DESIGN GmbH, Kapellstrasse 17, 5610 Wohlen

Tel.: 056 622 24 51

info@pbk-design.ch

www.pbk-design.ch

Drejtor Menaxhues: Hasan Morina

Numri i identifikimit të TVSH-së: CHE-102.021.551

Të gjitha përmbajtjet e kësaj faqeje interneti nga PBK DESIGN GmbH, në veçanti tekstet, fotografitë dhe grafika, mbrohen nga e drejta e autorit. Përveç nëse shprehimisht shprehimisht ndryshe, e drejta e autorit i takon PBK DESIGN GmbH. Ju lutemi na pyesni nëse dëshironi të përdorni përmbajtjen e kësaj faqeje interneti.

 

Përmbajtja e publikuar nën licencën "Creative Commons" shënohet si e tillë. Ato mund të përdoren në përputhje me kushtet e specifikuara të licencës.

 

Kushdo që shkel ligjin për të drejtën e autorit (p.sh. kopjimi i paautorizuar i imazheve ose teksteve) është përgjegjës për ndjekjen penale, gjithashtu paralajmërohet kundër pagesës dhe duhet të paguajë dëmshpërblim.